Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Biskupicach oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach


Informujemy o ogłoszeniu przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marcina w Biskupicach oraz przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach postępowania zakupowego nr 1/2024 z dnia 21.05.2024 r.

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego wraz z postumentem w Kościele Parafialnym w Biskupicach oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich prawego bocznego ołtarza, ambony oraz nakrywy chrzcielnicy w Kościele Parafialnym w Łazanach.

Uchwałą nr LXXVII/498/24 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Biskupice na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków została przyznana:

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Biskupicach dotacja na realizację inwestycji pn.: „Prace konserwatorskie w dwóch zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Gminy Biskupice”:

Część I: „Konserwacja ołtarza głównego wraz z postumentem w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina w Biskupicach”

oraz

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach dotacja na realizację inwestycji pn.: „Prace konserwatorskie w dwóch zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Gminy Biskupice”:

Część II: „Prace konserwatorskie dotyczące prawego, bocznego ołtarza, ambony oraz aktywy chrzcielnicy w Kościele Parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach”, w związku z otrzymaniem przez Gminę Biskupice dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”


Załączniki: