Inwestycje


W związku z licznymi pęknięciami ścian i sklepienia naszego kościoła rozpoczęliśmy prace remontowe. W celu rozpoznania przyczyn tego stanu wykonano odkrywki w poszczególnych miejscach wokół kościoła i odwierty geodezyjne do głębokości 6,2m poniżej poziomu terenu.

W celu ustabilizowania niekontrolowanych osiadań budynku wzmocnimy posadowienie ścian fundamentowych poprzez wykonanie pali iniekcyjnych stojących, drenaż obwodowy, wymianę instalacji kanalizacji i uzupełnienie odwodnienia. Planujemy również wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.
W dalszej kolejności po wzmocnieniu fundamentów kościoła przejdziemy do odnowienia elewacji zewnętrznej kościoła.

W tym trudnym dziele ratowania tak cennego zabytku (1590 r.) prosimy o pomoc finansową. Wszystkim ofiarodawcom składamy podziękowania.
Bóg zapłać!

Konto parafialne:
MBSW w Wieliczce
58 8619 0006 0010 0200 2743 0001