Kapłani


Obecnie:

Ks. Stanisław Wciślak – Proboszcz (od 2008 roku)

Ks. Artur Węgiel – wikariusz (od 2019 roku)

Proboszczowie:

1. Ks. Jakub Lubomirski (1540-1595)
2. Ks. Maciej z Mozkrzka (1595-1664)
3. Ks. Tomasz Michałowski (1664-1686)
4. Ks. Wienczesław Fałkowsski (1687-1712)
5. Ks. Maciej Podgórski (1713-1724)
6. Ks. Józef Świeradowski (1724-1742)
7. Ks. Antoni Wojciechowski (1742-1752)
8. Ks. Józef Dzięciołowski (1752-1755)
9. Ks. Kazimierz Owsiński (1755-1757)
10. Ks. Józef z Ponęty Ponętowski (1757-1761)
11. Ks. Dominik Jędrzejowski (1761-1765)
12. Ks. Stanisław Paczyński (1765-1784)
13. Ks. Józef Rapacki (1785-1788)
14. Ks. Bartłomiej Dwernicki (1789-1825)
15. Ks. Józef Weiss (1827-1829)
16. Ks. Karol Wdówka (1831-1846)
17. Ks. Józef Dzielski (1846-1854)
18. Ks. Ludwik Nawara (1854-1894)
19. Ks. Franciszek Błachut (1894-1914)
20. Ks. Bartłomiej Kutek (1915-1922)
21. Ks. Stanisław Kucharczyk (1922-1926)
22. Ks. Karol Jakubiec (1926-1932)
23. Ks. Stanisław Kucharczyk (1932-1958)
24. Ks. Józef Gąsiorowski (1958-1971)
25. Ks. Stefan Kubień (1971-1984)
26. Ks. Czesław Gacek (1984-1988)
27. Ks. Jacek Kaznowski (1988-2008)
28. Ks. Stanisław Wciślak (2008-

Administratorzy Parafii

1. Ks. Maciej Kulczyński (1825-1826)
2. Ks. Stanisław Kois (1826-1827)
3. Ks. Saturnin Kobella (1829-1831)
4. Ks. Paweł Mluczek (1846)
5. Ks. Ludwik Lewartowski (1854)
6. Ks. Jan Buda (1914-1915)
7. Ks. Stanisław Szybowski (1915)
8. Ks. Józef Ludkowski (1922)

Wikariusze

1. Ks. Tomasz Gliński (1663-1666)
2. Ks. Andrzej Machowski (1671-1690)
3. Ks. Adam Dejacki (1701-1732)
4. Ks. Stanisław Leśniakiewicz (1735-1757)
5. Ks. Jan Danusiewicz (1742-1743)
6. Ks. Ignacy Jaśkiewicz (1743-1744)
7. Ks. Marcin Stramski (1760-1761)
8. Ks. Mariusz Flanek (2000-2002)
9. Ks. Dawid Król (2014-2019)
10. Ks. Artur Węgiel (2019-

Pozostali

1. Ks. Franciszek Włosiński (1666-1671) – zarządca
2. Ks. Jakub Świerczowski (1748-1749) – zlecona odpowiedzialność
3. Ks. Wojciech Prusiecki (1749-1750) – zlecona odpowiedzialność
4. Ks. Wojciech Strzempkowski (1750-1752) – zlecona odpowiedzialność
5. Ks. Ludwik Ekurtowicz (1788-1789) – zlecona odpowiedzialność
6. Ks. Józef Podraza (2006-2011) – rezydent
7. Ks. Krzysztof Wójcicki (2011-2012) – rezydent
8. Ks. Andrzej Florczak (2012-2013) – pomoc duszpasterska