Ku świętości…


1 ListopadaUroczystosc Wszystkich Swietych

Msze święte w kościele:
730, 900, 1030

Msza św. na cmentarzu:
1400

Różaniec na cmentarzu:
1830

wszyst2 Listopada

 Msze święte w kościele:
700, 1800

Msza św. na cmentarzu:
1600

 

 

Jak uzyskać odpust za zmarłych? Zobacz tutaj

 

Młodzież naszej Parafii należąca do Grupy Apostolskiej przy wejściu na cmentarz będzie rozprowadzała znicze. Pozyskane w ten sposób środki finansowe będą przeznaczone na dofinansowanie do rekolekcji wakacyjnych i kolonii. Znicze będą rozprowadzane codziennie od 29 X do 2 XI. Dziękujemy za wszelką okazaną w ten sposób pomoc.

„Ufam w Wasze modlitwy”


Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki

„Ufam w Wasze modlitwy”


Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką

„Ufam w Wasze modlitwy”


Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie