TRIDUUM PASCHALNEAdoracja Pana Jezusa w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę:

  700 Ignacówka
  800 Wola Podłazańska

  900 Niżowa
1000 Brzegi, Lipnica, Zwały, Makowa
1100 Brzezowa
1200 Dukla
1300 Surówki i Zborówek
1400 Jawczyce
1500 Rzym
1600 Brotki
1700 Łazany I, II, III
1900 Okrajki
2000 Sosnówki
2100 Sławkowice Północ i Południe
2200 Młodzież

„Ufam w Wasze modlitwy”


„W zróżnicowanym świecie kulturowym Azji Kościół musi stawiać czoła różnym zagrożeniom, a wypełnianie jego zadań jest tym trudniejsze, że stanowi tam mniejszość. Również i inne mniejszościowe tradycje religijne borykają się z tymi zagrożeniami i wyzwaniami. Łączy nas z nimi pragnienie mądrości, prawdy i świętości. Kiedy myślimy o prześladowanych za wiarę, stajemy ponad różnicami rytów i wyznań. Stajemy po stronie ludzi, którzy walczą, by nie wyrzec się własnej tożsamości religijnej. Módlmy się za nich wszystkich, aby w krajach azjatyckich, chrześcijanie, jak również inne mniejszości religijne, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności – powiedział Ojciec Święty.