Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Biskupicach oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach


Informujemy o ogłoszeniu przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marcina w Biskupicach oraz przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach postępowania zakupowego nr 1/2024 z dnia 21.05.2024 r.

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego wraz z postumentem w Kościele Parafialnym w Biskupicach oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich prawego bocznego ołtarza, ambony oraz nakrywy chrzcielnicy w Kościele Parafialnym w Łazanach.

Uchwałą nr LXXVII/498/24 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Biskupice na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków została przyznana:

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Biskupicach dotacja na realizację inwestycji pn.: „Prace konserwatorskie w dwóch zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Gminy Biskupice”:

Część I: „Konserwacja ołtarza głównego wraz z postumentem w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina w Biskupicach”

oraz

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach dotacja na realizację inwestycji pn.: „Prace konserwatorskie w dwóch zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Gminy Biskupice”:

Część II: „Prace konserwatorskie dotyczące prawego, bocznego ołtarza, ambony oraz aktywy chrzcielnicy w Kościele Parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach”, w związku z otrzymaniem przez Gminę Biskupice dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”


Załączniki:

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – maj 20245 maja – Niedziela

 • 18.00 – 18.30  dzieci z klas I – IV
 • 18.30 – 19.00  dzieci z klas V – VIII
 • 19.00 – 20.00  mieszkańcy ze SŁAWKOWIC PN i PD, oraz Róża bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Róża św. Jana Kantego
 • 20.00 – 21.00  mieszkańcy z IGNACÓWKI, WOLI PODŁAZAŃSKIEJ oraz Róża św. Maksymiliana

12 maja – Niedziela

 • 18.00 – 19.00  młodzież ze szkół średnich, studenci i młodzież pracująca
 • 19.00 – 20.00  mieszkańcy ŁAZAN I, II, III oraz Róża św. Józefa i Róża św. Franciszka
 • 20.00 – 21.00  mieszkańcy SURÓWEK, ZBORÓWKA oraz Róża św. Izydora i św. Rity

19 maja – Niedziela

 • 18.00 – 19.00  młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania; mieszkańcy DUKLI, ZWAŁÓW i MAKOWEJ oraz Róża bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i Róża św. Katarzyny Laboure
 • 19.00 – 20.00  mieszkańcy BROTEK, RZYMU oraz Róża św. Antoniego i Róża bł. Anieli Salawy
 • 20.00 – 21.00  mieszkańcy OKRAJEK SŁAWKOWSKICH i SOSNÓWEK oraz Róża św. Jana Pawła II

26 maja – Niedziela

 • 18.00 – 19.00  osoby będące w żałobie po stracie swoich bliskich w wyniku śmierci, osoby przeżywające różne rozterki sercowe, osoby zawiedzione ze strony swych bliskich, osoby skrzywdzone i porzucone przez współmałżonków
 • 19.00 20.00  mieszkańcy JAWCZYC oraz Róża św. Bernadetty Soubirous i Róża św. Marty
 • 20.00 – 21.00  mieszkańcy NIŻOWEJ i BRZEZOWEJ oraz Róża św. Faustyny


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

w parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach
 9 – 13 III 2024 r.9 III sobota

 • 18.00  Msza Święta z nauką ogólną


10 III niedziela

 • 7.30, 9.00, 10.30   Msza Święta z nauką ogólną           
 • 14.00   Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Święta


11 III poniedziałek

 • 7.00    Msza Święta z nauką ogólną
 • 16.00  nauka dla uczniów z klas I – IV
 • 17.00  nauka dla uczniów z klas V – VIII
 • 18.00  Msza Święta z nauką ogólną


12 III wtorek

 • 7.00    Msza Święta z nauką ogólną
 • 16.00  nauka dla uczniów z klas I – IV
 • 17.00  nauka dla uczniów z klas V – VIII
 • 18.00  Msza Święta z nauką ogólną


13 III środa

 • 7.00    Msza Święta z nauką ogólną
 • 10.30  spowiedź dla chorych
 • 11.00  Msza Święta dla chorych z nauką
 • 16.00  Msza Święta dla uczniów z klas I – IV
 • 17.00  Msza Święta dla uczniów z klas V – VIII
 • 18.00  Msza Święta z nauką ogólną