OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
05.04.2020

Ze względu na restrykcje wprowadzone w naszej Ojczyźnie przez epidemię koronawirusa, nie będzie dzisiaj poświęcenia palm. W  najbliższym tygodniu będzie możliwość skorzystania z sakramentu
pokuty od 16.30 do 17.30 z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Obowiązuje zasada, aby we mszach świętych uczestniczyła w pierwszej
kolejności rodzina zamawiająca intencję mszalną. W Wielki Czwartek
przeniesienie Jezusa do Ciemnicy. W Wielki Piątek nie będzie całowania
Krzyża, po liturgii przeniesienie Jezusa do grobu. Nasz ordynariusz arcybiskup  Marek Jędraszewski zachęca do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu po Liturgii Wielkiego Piątku, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. W naszej parafii będzie taka możliwość w Wielki Piątek od przeniesienia Jezusa do grobu, przez całą noc do godz. 18.00 w Wielką Sobotę. W tym roku OSP nie wystawia warty przy grobie. We wszystkich obrzędach obowiązuje zasada by oprócz kapłana i posługujących nie było więcej niż pięć osób. Zachęcamy do korzystania
ze Mszy Świętej czy obrzędów Wielkiego Piątku, z przekazu internetowego, z naszego kościoła.W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów świątecznych w kościele ani wyjazdówkach na terenie całej parafii. Zachęca się wiernych, aby sami w domach pobłogosławili te pokarmy przed śniadaniem wielkanocnym. Odnośnie Uroczystości Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, czekamy na nowe instrukcje. W najbliższym tygodniu troskę o czystość naszej świątyni powierzamy parafianom z Jawczyc z pod numeru: 126, 129, 3a, 3 /dwie rodziny/, 28, 22, 64, 5/dwie rodziny/, 97/trzy rodziny/, 63, 127/dwie
rodziny/, 131. Z kroniki żałobnej.W piątek pożegnaliśmy śp. +Elżbietę Jaroś lat 82, z Niżowej. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie………….