Sakrament bierzmowania


bierz Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotr i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego

Dz 8,14-17

Termin bierzmowania:

Terminy spotkań:

  • klasa 6:
  • klasa 7:

Terminy spotkań mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od prowadzącego, ewentualna zmiana terminu zostanie zapowiedziana podczas ogłoszeń parafialnych, przekazana tzw. „pocztą pantoflową” oraz na stronie internetowej Parafii.

Pojawią się także dodatkowe terminy spotkań tzw. Specjalnych (np. czuwanie modlitewne w kościele, zdawanie pytań katechizmowych, itp.)