Wizyta Duszpasterska


Przewidywane numery domów z zachowaną kolejnością wizyty duszpasterskiej w poszczególnych rejonach:

Dukla:
54, 54, 40, 73, 91, 59, 208, 265, 124, 262, 100, 217, 92, 61, 227, 254, 127a, 168, 118, 6, 5, 74, 160, 39, 83, 77, 173, 156, 260, 198, 206, 140, 194, 183, 166, 66, 55, 186, 136, 163, 104, 267.

Brzegi, Zwały, Makowa, Lipnica:
130, 65, 102, 69, 212, 214, 165, 223, 86, 20, 131, 9, 23, 147, 226, 210, 258, 257, 269, 67, 101, 180, 287, 280, 273, 256, 281, 41, 229.

Niżowa /od Grzybowej/:
10, 30, 29, 59, 57a, 12, 3, 38, 50, 13, 200, 26, 39, 17, 32, 27, 9, 8, 34, 28, 49, 44, 42, 36, 41, 45, 61, 60, 48.

Niżowa /od Huciska/:
24, 6, 7, 40, 2, 20, 35, 43, 56, 53, 24, 18, 4, 37, 16, 123, 64, 95, 216, 178, 47, 58, 218.

Sławkowice Północ:
201, 159, 146, 164, 112, 76, 1, 137, 126, 56, 60, 17, 46, 24, 19, 81, 113, 4, 7, 189, 71, 148, 8, 248, 253, 247, 120, 244, 155, 171, 133, 292.

Sławkowice Południe:
98, 182, 151, 143, 169, 158, 116, 181, 187, 62, 261, 153, 10, 215, 117, 11, 106, 13, 90, 63, 15, 80, 270, 239, 305, 150, 42, 142, 175.

Łazany 2 i Sułów:
15, 11, 195, 102, 236, 112, 290, 144, 84, 201, 12, 45, 179, 292, 78, 295, 46, 97, 226, 187, 180, 185, 84, 254, 213, 47, 166, 288, 185a, 154, 12, 103a, 118, 73, 307, 152, op, 202, 50, 93, 229, 272, 42, 108, 275, 222, 306, 69.