WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2023/2024 r.


ks. Artur
 • 27 XII 2023 (środa) – SŁAWKOWICE Południe – od r. Fiołek do Adama Jamki – od 8.30
 • 28 XII – SŁAWKOWICE Północ – od Renaty Gawlik – do r. Poręmbalski – od 8.30
 • 29 XII – SOSNÓWKI – od Janusza Kowalik – do r. Obiezierski – od 8.30
 • 30 XII – BRZEZOWA – od Małgorzaty Węgrzyn – do r. Krawczyk – od 8.30
 • 3 I 2024 – BRZEGI – LIPNICA SŁAWKOWSKA – SŁAWKOWICE Zakręty – ZWAŁY – MAKOWA – od Macieja Szatańskiego do Pawła Palonek – od 8.30
 • 10 I – NIŻOWA – od Huciska – od Anny Kruszyna do Roberta Chanek – od 8.30
 • 13 I – NIŻOWA – od Grzybowej – od Janiny Hebda do Krzysztofa Palonek – od 8.30
 • 17 I – SURÓWKI – od Janusza Eichler do r. Gołębiowski – od 8.30 / numery domów: 124, 128, 111, 196, 114, 24, 83 a, 33, 63, 80, 105, 92, 51, 52, 85, 108, 115, 84, 133, 65, 29, 152, 110, 74, 102, 94, 132, 27, 118, 134, 159, 166, 71, 139 b, 139 c, 139 a, 139, 149, 143, 139 e, 133/
 • 20 I – ZBORÓWEK wieś – od r. Obrał do r. Chmiel – od 8.30
 • 24 I – ZBORÓWEK wzdłuż drogi – od r. Kożuch do Bronisławy Strojna – od 8.30 / numery domów: 256, 455, 295, 585, 439, 403, 214, 575, 388, 345, 408, 311, 262, 459, 457, 293, 156, 314, 207, 260, 78, 451, 390, 195, 350, 174 a, 182, 432, 425, 572, 174/
 • 27 I – ZBORÓWEK wzdłuż drogi – od Kazimiery Kuchta – do Sylwestra Tomasik – od 8.30 / numery domów: 205, 409, 244, 496, 417, 417 a, 186, 418, 446, 349, 549, 270, 460, 241, 309, 240, 424, 355, 258, 410, 200, 466, 177, 365/
 • 31 I – DUKLA – od Alicji Malarczyk – do Mariusza Pasek – od 8.30
ks. Stanisław 
 • 5 I 2024 r – OKRAJKI – od r. Marzec – do r. Leśny – od 8.30
 • 8 I – WOLA PODŁAZAŃSKA – od r. Zieliński – do r. Woźniak – od 8.30
 • 9 I – IGNACÓWKA – od r. Bryksy – do r. Kowalski – od 8.30
 • 11 I – JAWCZYCE od lasu – od r. Dzióbek – do r. Turchan – od 8.30
 • 12 I – BROTKI – od r. Chojoł – do r. Wiatr – od 8.30
 • 15 I – RZYM – od r. Babicz – do r. Goczał – od 8.30
 • 18 I – ŁAZANY III – od skrzyżowania Sławkowice/Łazany – do dworu/ – od 8.30
 • 22 I – ŁAZANY I – od sklepu p. Kowalczyk – do kościoła – od 8.30
 • 25 I – ŁAZANY II od kościoła w stronę Biskupic, wzdłuż drogi Sławkowice – Sułów w kierunku Dobranowic, zakończenie na skrzyżowaniu Łazany/Sławkowice – od 8.30
 • 29 I – JAWCZYCE od Ukrainy – od r. Dymek – do r. Pajor – od 8.30

Kapłana i ministrantów przywiezie p. organista.