Pielgrzymka do Luksemburga


Zapisy u księdza Dawida. Przy zapisach wpłacamy zaliczkę 350zł oraz podajemy numer PESEL i numer dowodu osobistego lub paszportu. 120€ wpłacamy do 10 kwietnia 2018r.

Plan pielgrzymki tutaj